Nota prawna

Wydawcą serwisu jest K&W Kanzlei.

Dane kontaktowe znajdują się w punkcie Kontakt z doradcami.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się na stronie są chronione prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim, zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych na stronie lub chociażby ich części, niezależnie od celu, idei i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody. Niniejsza strona jest serwisem o świadczeniach rodzinnych skierowanym do osób z Polski, które pracują i prowadzą firmy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Luksemburgu. Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny. Strona zawiera zbiór informacji o zagranicznych zasiłkach. Niniejsza strona internetowa nie jest stroną urzędową. Jest to strona o charakterze informującym o aktualnych zasiłkach dostępnych dla Polaków za granicą.