Pakiet świadczeń

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek.

 

Świadczenia socjalne na dzieci w Niemczech :

>Kindergeld – zasiłek rodzinny

>Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

>Elterngeld – rodzicielskie

>Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

>Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy

 


Miesięczna kwota świadczenia wypłacana na jedno dziecko :

>Kindergeld od 194 Euro do 225 Euro

>Kinderzuschlag 140 Euro

>Elterngeld od 300 Euro do 1800 Euro

>Landeserziehungsgeld od 150 Euro do 300 Euro

>Betreuungsgeld od 100 Euro do 150 Euro