Betreuungsgeld

Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy - to świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wynosiła 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku kwota zwiększyła się do 150 Euro miesięcznie.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia była opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zasiłek ten przeznaczony był dla rodziców, którzy nie posyłali dzieci ani do żłobka, ani do przedszkola, a sami zajmowali się wychowaniem dziecka. Pieniądze przysługiwały na dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Przez pierwszy rok funkcjonowania zasiłku opiekuńczego były nim objęte dzieci roczne i dwuletnie. Dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Poza wymienionymi głównymi warunkami rodzice musieli spełnić także dodatkowe przesłanki ustawowe. Niestety Federalny Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z roku 2015 wstrzymał możliwość finansowania tego zasiłku. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo dzwoniąc na naszą Infolinię.