Landeserziehungsgeld

Landeserziehungsgeld – krajowy zasiłek wychowawczy - to świadczenie, które wypłacane jest zaledwie w czterech niemieckich Landach. Przyznawane jest przy pierwszym dziecku na 6 miesięcy, a przy drugim dziecku na 12 miesięcy. Rodzice mogą otrzymać Landeserziehungsgeld na dziecko do trzeciego roku życia. O Landeserziehungsgeld mogą się ubiegać obywatele Niemiec, a także obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie jednego z 4 niemieckich Landów, w których występuje to świadczenie. Przy ubieganiu się o Landeserziehungsgeld należy pamiętać, że rodziców obowiązuje próg dochodowy.