Dodatek dyferencyjny


Pojęcie dodatku dyferencyjnego nieodzownie wiąże się z wystąpieniem prawa do zasiłku w dwóch krajach należących do Unii Europejskiej. W sytuacji gdy rodzic wyjeżdża do pracy w Niemczech mamy właśnie taką sytuację. 

Wysokość zasiłku jest inna w każdym kraju Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech zasiłek wynosi 194 euro na pierwsze dziecko. Przepisy przewidują, że różnicę w ich wysokości (tzw. dodatek dyferencyjny) pokryje drugi z krajów, w którym przysługuje on w wyższej kwocie. W przypadku jeśli pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma Polska, ale ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe zasiłek nie może być przyznany, to drugi z krajów zobowiązany jest do wypłacania zasiłku w pełnej wysokości.