Decyzja odmowna

Brak lub ustanie prawa

Niemiecki zasiłek rodzinny (Kindergeld) nie przysługuje w przypadku gdy jest przyznany w Niemczech: dodatek na dziecko (Kinderzulage), świadczenie na dziecko z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen Rentenversicherung), bądź przyznane są zagranicą świadczenia porównywalne do wysokości zasiłku rodzinnego, dodatku na dziecko itp.

Jeżeli macie Państwo problemy związane z ustaniem prawa do zasiłku rodzinnego, wstrzymano Wam wypłatę Kindergeld lub co gorsza - żąda się od Was zwrotu wcześniej wypłaconego zasiłku - koniecznie skontaktujcie się Państwo z naszymi doradcami w celu ustalenia poszczególnych kroków działania.

W razie potrzeby złożymy w Państwa imieniu odwołanie lub skargę.